Stratejik Planlama

Pazardaki pek çok unsur, kesintisizce bir alış - veriş içinde hareket ederler. Bu hareketin sonucu ve aynı zamanda da sebebi olan, bu unsurların ve bu unsurlara ait işlevlerin ortaya koyulması ile pazardaki eğilimler belirlenebilir.

Bu amaçlarla, proje metodolojimde, kullandığım araç ve yöntemleri, geçmis tecrübelerime göre seçmeye çalıştım.

Stratejik planlama yaparken her şeyin birlikte, birbirlerine göre ve birbirlerini hem etkileyerek ve hem de etkilenerek hareket eden bir akış içinde sürekli bir hareketin içinde bulunuyor olmaları planlamanın önemli noktasıdır.

Stratejik planlama yaparken nasıl bir yaklaşım içinde bulunulması gerektiğine dair fikir vermesi açısından ekteki sunuma bakabilirsiniz:

Sayfanın ilerleyen bölümlerinde genel bir fikir vermeye yardımcı olması açısından bir projedeki akışı koymaya çalıştım. Akışta, ihtiyaç duyulan yerlerde yapılacak işe ilişkin kullanılan yöntemleri ve ne şekilde kullanılacaklarını da ilave ettim. Bazı yerlerde "..."'lerin olmasının sebebi bu aşamada, genel olarak kullandığım yöntemleri anlatmış olmama rağmen, tamamının bu kadar olmadığını ve projeden projeye farklı ilerleyebilme olasılığının bulunduğunu belirtmek içindir.

 1. Stratejik Planlama Kavramının Anlatılması
  1. Stratejik Planlama Eğitimi
  2. Stratejik Planlama ile ilgili Ödev
  3. Ödevin değerlendirilmesi ve kavramların kontrolu
 1. Segmentasyon
  1. Müşteriye Sunulan Soyut ve Somut Değer Paketi Unsurlarının Tespiti
  2. Değer Paketi Unsurlarının Dayanak Noktalarının Bulunması
  3. ......

Nedir? Ne İçin Kullanılır?

Müşteri olan veya olmayan pazarda sunulan faydayı veya ikamesini satın almaya ilgi duyanların, benzerliklerine ve farklılıklarına göre ne şekilde ayrıldıklarının tespiti için kullanılır.

Hangi Yöntemler Kullanılır?

Mülakatlar ve / veya pazar araştırmaları kullanılır. Genellikle şirketin daha önce böyle bir tecrübesi yok ise ilk stratejik planlamada kavramların oturması için ağırlıklı olarak mülakat tekniği kullanılır.

 1. İşin Değerlendirilmesi
  1. G. E. Matrisi
  2. Piyasadan Hareketle Genel Strateji Tespiti
  3. ...

Nedir? Ne İçin Kullanılır?

Şirket ürünlerinin, pazarın heyecanına ve ilerlemesine bağlı olarak olası temel 3 strateji odağı olan 1. Geniş veya Dar Müşteri Hedefi ve 2. Düşük Maliyet 3. Farklılaşma seçeneklerinden hangisine daha yakın olduğunu tespit etmek için kullanılır.

Hangi Yöntemler Kullanılır?

20'den fazla yöntemin incelenerek önce kavramın anlaşılması sağlanır. Daha sonra omurgası G.E.Matrisi olacak şekilde ve gerekiyorsa PEST analizi ve Porter's 5 Force matrisi de dahil edilirek sonuca varılır. Sonuç yorumlanirken, Mamul Hayat Egrisi'de dahil edilir. Veri; pazar arastırmaları ile veya şirketten sağlanır.

 1. Rekabetin Değerlendirilmesi
  1. Rakiplere ilişkin toplanması gereken anlamlı bilgilerin tespiti
  2. ...
 2. Müşteriye Ulaşma Stratejisinin Belirlenmesi
  1. Fiyat - Kalite - Müşteri İlişkileri veya diğer parametrelere göre Müşteri beklentilerinin tespiti
  2. Beklentilere göre Yayılma - İhtisaslaşma - Müşteriye Yakınlık stratejilerinin değerlendirilmesi
  3. ...
 3. Piyasaya ve Müşteriye göre belirlenmiş stratejilerin karşılaştırılması
  1. Stratejilerin değerlendirilmesi

Nedir? Ne İçin Kullanılır?

III. ve V. aşamada farklı yaklaşımlarla tespit edilmiş stratejilerin birbirleri ile uyumunun tespiti için kullanılır.

Hangi Yöntemler Kullanılır?

III. aaşamda özü G. E. Matrisi olan kombine bir yöntem ve V. aşamada Balanced Scorecard yöntemi kullanılmış olup. Bu aşamada piyasaya farklı bakış açıları ile yaklaşan he iki yöntemin birbirleri ile uyumu test edilir. Eğer önceki aşamalar olması gerektiği gibi yapıldıysa sonucun uyumlu olması gerekir.

 1. Fiyat, Dağıtım Kanalı, Ürün, Reklam ve Promosyon Prensiplerinin Tespiti
  1. ...
 2. Stratejiye uygun üretim ve / veya tedarik yapılarının tespiti
  1. House of Quality
  2. ...

Nedir? Ne İçin Kullanılır?

Tespit edilmiş stratejinin kapsamı dahilinde müşterilerin ürün beklentilerinin rekabetle karşılaştırmalı olarak incelendiğinde üretim, hammadde, hizmet sunma, tedarik ... fonksiyonlarında yapılması gerekenlerin tespiti için kullanılır.

Hangi Yöntemler Kullanılır?

House of Quality kullanılan yöntemdir.

 1. Süreçler ve Yetki Sorumluluk Planları
  1. ...
 2. Organizasyon Yapısı
  1. ...
 3. Araç & Gereçler
  1. Stratejik İşleyişe Hizmet edecek araç ve gerecin tespiti (sistemler, prosedürler ...)
  2. ...
 4. Stratejinin Finansal Olarak Değerlendirilmesi
  1. Ürün / Hizmet bazında DCF
  2. ..

Nedir? Ne İçin Kullanılır?

Her yönü ile tespit edilmiş stratejiyi uygulamanın finansal getirisi ve götürüsünün değerlendirilmesi için kullanılır.

Hangi Yöntemler Kullanılır?

Discounted Cash Flow kullanılan yöntemdir.

 1. Stratejiyi Ölçme ve Değerlendirme
  1. ...
 2. Stratejinin Testi
  1. Hedef Uyum Testi
  2. Kapsam Testi
  3. Yeterlilik Testi
  4. Olabilirlik Testi
 3. Misyon & Vizyon
  1. ...

Nedir? Ne İçin Kullanılır?

Bu işi yapmanın, bu şirketi devam ettirmenin varoluşsal anlamını ortaya koyman için yapılır.

Hangi Yöntemler Kullanılır?

Sonuncu olarak yapılanın Misyon & Vizyon olmasının sebebi; şirketle ilgili tüm resmin ortaya koyulduktan sonra, durum bu iken ve herşey planlandığı gibi giderse bu işi neden yapmak istendiğinin ortaya net ve somut bir şekilde koyulabilmesi içindir.

Stratejik Planlama adımlarımın anlatıldığı sunumu buradan indirebilirsiniz.