Projelerim

pic

Ekli listede; Mercedes-Benz Türk A. Ş., PriceWaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., Limit Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ve free-lance danışman olarak yapmış olduğum projelerin listesini görebilirsiniz.

 • Tüm dünyada, 157 ülke 184.000’i aşkın çalışanı ile sunduğu denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan PricewaterhouseCoopers Türkiye şirketinin Business Advisory Services bölümüne ait 2003 - 2004 Mali Yılı iş planlarının hazırlanması. PwC 1981’den bugüne faaliyet gösterdiği Türkiye’de, İstanbul’da iki, Ankara’da, Bursa’da ve İzmir’de birer ofis olmak üzere toplam 5 ofiste, yaklaşık 1.300 kişilik profesyonel kadrosu ile Türk iş dünyasının aradığı değeri yaratmak için hizmet sunmaktadır.

  PricewaterhouseCoopers Türkiye iPower Proje Müdürlüğü,

  PricewaterhouseCoopers Türkiye'ye ait operasyonel işlemlerin yürütüldüğü yazılımlarının değişimi esnasına Türkiye proje müdürlüğünü yapmak.

 • Lenze, uygun yazılım ve çeşitli donanım komponentlerinden oluşam otomasyon işlemleriniz için komple sistemler öneren Sistem Mühendisliği yapan Lenze markasının Türkiye distribütörüdür.Lenze

  Şirkete ihtiyacı doğrultusunda operasyonununa ait durum tespit çalışması yapılmış ve satış yapılanması değerlendirilerek öneriler sunulumuştur.

 • Hızlı tüketim ürünlerinde dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Unilever'in Kırgızistan operasyonuna ait coğrafi yayılma stratejisinin belirlenmesi ve rutlama yapısının ve mamul tedariki sipariş yapılarının oluşturulması. Unilever Türkiye

 • Orta Asya'da çeşitli markaların dağıtımını, madencilik yapmakta olan Barakat Şirketler Grubuna ait miktarsal ve tutarsal bütçe yapılarının kurulması, organizasyon şemalarının stratejik yapılarına uygun olarak düzenlenmesi, prosedür ve formlarının oluşturulması yapılmıştır. Barakat Company Group

 • IDIS Proje Müdürlüğü

  Mercedes Benz Türk A. Ş.'ye ait Satış Sonrası Hizmetlerinde kullanılacak yazılıma ait proje yöneticiliğinin yapılması.

  Dağıtım Kanalı / Mengenrabatt Projesi

  Bayilerin, piyasa ile rekabet edebilmesini sağlayacak miktarlı alım sistemlerinin planlanması ve yönetim ile birlikte değerlendirilmesi.

  Prim Sistemlerinin Geliştirilmesi

  Bayi satışlarını değerlendiren ve ödüllendiren prim sistemi çalışmalarında bulunulması ve aylık otomasyonlarının sağlanması.

  Raporlama Sisteminin Geliştirilmesi

  Mercedes Benz Türk A. Ş. Yedek Parça satış raporlama yapısının düzenlenmesi ve çıkartılması.

  Mercedes Benz Türk A. Ş.

 • Plastik enjeksiyon ve küçük ev aletleri üretiminde ihtisaslaşmış olan Erna Maş pek çok büyük markanın küçük ev aletleri üreticisidir. Şirket yeni çıkartmayı düşündüğü ürün grubu konusundan pazarın değerlendirilmesini istemiş ve bu konuda şirkete yardımcı olunmuştur. Erna Maş Makina

 • Türkiye’nin en önde gelen holdinglerinden biri olan müşteri, bağlı tüm şirketlerce kullanılabilecek ve uluslararası muhasebe standartları çerçevesinde çalışacak bir bütçeleme sistemine ihtiyaç duymaktaydı.

  Öncelikle tüm şirketlere uygun bir yapı kurulabilmesi için şirketlerin operasyonlarını ana hatları ile incelendi. Burada satıştan başlayan, ihtiyaçların tedariği, malın üretilmesi ve müşteriye sevk edilerek tahsilatın yapılmasına kadar olan tüm süreç incelendi. Ana bütçe yapısı tüm şirketleri kapsayacak şekilde dizayn edildi. UMS işleyişi bütçeleme işleyişine entegre edildi. Entegre edilen yapı bir yazılım haline dönüştürüldü. İlgili tüm personele temel bütçeleme eğitimleri ile birlikte sistem kullanım eğitimleri de proje ekibi tarafından firmaya sağlandı ve sistem kullanıma açıldı.

  Proje sonucunda holdingin tüm şirketleri bu yapıyı kullanıp bütçelerini pratik bir şekilde UMS’ye göre oluşturmaya başladılar. Holding içi entegrasyon otomatik bir şekilde sağlandı. Yazılımın esnek yapısından ötürü şirketlerde olabilecek yapısal farklılıkları da sisteme sorunsuzca yansıtabiliyordu.

  Sabancı Holding

 • Müşteri, uluslararası bazlı bir kimyevi ürün imalat şirketi olup, tüm operasyonunu, dönemsel hedeflerini ve kar / masraf merkezlerini kontrol edebilmek amacıyla bir bütçeleme ve ihtiyaç planlaması sistemine ihtiyaç duymaktaydı.

  Öncelikle satıştan başlayan, ihtiyaçların tedariği, malın üretilmesi ve müşteriye sevk edilerek tahsilatın yapılmasına kadar olan tüm süreci inceledi. Bunun yanında yine destek birimlerinin yapısını ve ana operasyon dışındaki süreçleri de inceledi. Bu incelemeler, şirket yönetiminin belirlediği kritik performans göstergeleri ve sektöre özel kritik performans göstergeleri dikkate alınarak bütçeleme ve ihtiyaç planlaması yapıları tasarlandı. Yapılan tasarım bağımsız yazılım firması ile uygulanarak hayata geçirildi. İlgili tüm personele temel bütçeleme eğitimleri ile birlikte sistem kullanım eğitimleri de proje ekibi tarafından firmaya sağlandı.

  Proje sonucunda şirket tüm operasyonunu, hedeflerini, kar / masraf merkezlerini kontrol etmekle kalmayıp, kurulan sistemin muhasebe sistemine entegre bir yapıda kurulmasından dolayı anlık olarak varyans analizlerini de yapabiliyordu. Projede şirketin mevcut iş akışlarını ve operasyonunu analiz ederek problemli alanları, verimsiz, etkin olmayan ve kontrolden uzak süreçleri belirlendi. Bu süreçler üzerindeki iyileştirme alanları belirlendi. Şirketin mevcut muhasebesel işleyişi ve operasyonu dikkate alınarak, hesap planı, kar / masraf merkezi yapısı, bilgi akışları, yönetim raporları, personel bazında yetki / sorumluluk dağılımları yeniden oluşturularak Bilgisayar Destekli Muhasebe Sistemi’ne yönelik tasarım yapıldı. Bağımsız yazılım firması ile bir proje ekibi oluşturularak sistemin uygulaması gerçekleştirildi ve işler halde şirketin ilk yönetim raporları oluşturuldu.

  Proje sonucunda şirket farklı lokasyonlarda bulunan tüm operasyonları hakkında anlık muhasebesel ve maliyetsel bilgiye ulaşabiliyor, tüm gelir / gider ve maliyetlerini kontrol edebiliyor, yönetim raporlarını anlık olarak sistemden alabiliyor ve tüm operasyonunu daha verimli bir şekilde icra edebiliyordu.Müşteri, uluslararası bazlı bir kimyevi ürün imalat şirketi olup, son zamanlarda karlılığın azalması, mevcut sistemin verimsiz kullanımı ve süreçlerdeki etkinsizlikten ötürü bir süreç analizi ve yeniden yapılandırma çalışmasına ihtiyacı vardı.

  Poje ekibi departmanlardaki tüm ana ve alt süreçleri verimlilik, etkinlik ve kontrol prensipleri çerçevesinde inceledi. Departmanların kendi içindeki ve diğer departmanlar ile olan yetki / sorumluluk dağılımları ve bilgi alışverişi incelendi. Kullanılan yazılımı ekran ve kullanıcı bazında yeterlilik ve fonksiyonellik bazında analiz etti. Belirtilen prensiplere göre problemli alanlar belirlendi. Sistemden veya kullanımından kaynaklanan problemler belirlendi. İşin yapılışı ile ilgili tüm ana ve alt süreçlere ait iş akış prosedürleri önerildi. Sistem ve kullanımı ile ilgili çözüm önerileri ve içeriğinde zaman, kaynak ve aksiyon planları bulunan yönetim raporları oluşturuldu. Şirketin yapısına ve ihtiyaçlarına göre ihtiyaç planlaması, stok kontrol ve muhasebe sistemlerinin tasarımları yapıldı. İşin yapılışı ile ilgili tüm ana ve alt süreçlere ait iş akış prosedürleri önerildi.

  Proje sonucunda şirket yeniden yapılandırılan süreçlerini oluşturarak hayata geçirdi ve daha verimli bir işleyişe sahip oldu. Kullanılacak yazılım verimli ve foksiyonel şekilde yapılandırıldı.

  ROTEM Kimyevi Maddeler

 • Müşteri, ülkenin önde gelen tekne imalat firmalarından biri olup, projeden önceki operasyonunu kağıt üzerinde kurulmuş bir yapı ile takip etmekteydi. Bundan dolayı anlık olarak proje (tekne) bazında ihtiyaç planlamasını yapamıyordu, stoklarını kontrol edemiyordu ve de tüm bu bilgiler muhasebeye ve maliyetlendirme sistemine akmıyordu.

  Proje takımı şirketin mevcut iş akışlarını ve operasyonunu analiz ederek proje ihtiyaçlarını belirledi. Mevcut iş akışları üzerinde verimlilik, etkinlik ve kontrol prensipleri gözönüne alınarak iyileştirme önerileri belirlendi. Bu noktada şirket yönetimi ve çalışanları da projeye kanalize edilerek, yeni iş akışları, stoklar için kodlama sistematiği, maliyetlendirme ve muhasebe altyapısı belirlendi. Şirketin yapısına ve ihtiyaçlarına göre ihtiyaç planlaması, stok kontrol ve muhasebe sistemlerinin tasarımları yapıldı. Bağımsız yazılım firmaları ile hazırlanan tasarımlar yazılıma dönüştürüldü. Süreç içinde tüm yönetici ve personelin yetki ve sorumlulukları belirlendi ve hazırlanan tüm sistemler başarılı bir şekilde hayata geçirildi.

  Proje sonucunda şirket farklı lokasyonlarda bulunan tüm operasyonları hakkında anlık muhasebesel ve maliyetsel bilgiye ulaşabiliyor, ihtiyaçlarını ve stoklarını sistemden yönetebiliyor, tüm projelerinin karlılığını anlık olarak görebiliyor ve operasyondan doğan problemlere anında müdahale edebiliyordu.

  Egemar Denizcilik

 • Mimarlık sektöründe pazar lideri bir firmanın, mevcut yönetim / çalışan uyumsuzluğu ve operasyonun verimsizliği ve bunların elimine edilmesi ile ilgili bir analize ihtiyacı vardı.

  Proje ekibi şirketin tüm iş süreçlerini işlevsellik, verimlilik ve kontrol prensipleri açısından analiz etti ve problemli alanlar belirlendi. mali işlere ait departmanlardaki tüm ana ve alt süreçleri verimlilik, etkinlik ve kontrol prensipleri çerçevesinde inceledi. Şirket içi yönetim ve personel arası ilişkiler incelendi ve olası sürtüşmeler ve kaynak noktaları tespit edildi. Kullanılan yazılımı ekran ve kullanıcı bazında yeterlilik ve fonksiyonellik bazında analiz etti. Belirtilen prensiplere göre problemli alanlar belirlendi. Sistemden veya kullanımından kaynaklanan problemler belirlendi. İşin yapılışı ile ilgili tüm ana ve alt süreçlere ait iş akış prosedürleri önerildi. Sistem ve kullanımı ile ilgili çözüm önerileri ve içeriğinde zaman, kaynak ve aksiyon planları bulunan yönetim raporları oluşturuldu. Şirket içi motivasyonu ve bireyler arası ilişkileri artırıcı eğitim programları önerildi.

  Bu çalışma sonucunda bireylerin verimliliği ve firmaya bağlılığı gözle görülür bir şekilde arttı. Kullanılan sistem çok daha foksiyonel kullanılarak işlemler daha pratik bir şekilde yapılmaya başlandı. Süreçler daha verimli ve kontrol edilebilir şekilde işlemeye başladı.

  Toner Mimarlık

 • Sektörünün en büyüklerinden biri olan şirket, mevcut mali işler fonksiyonunun incelenip daha verimli bir hale getirilmesine ihtiyaç duymaktaydı.

  Proje ekibi öncelikle şirketin tüm organizasyon ve süreçlerini işlevsellik, verimlilik ve kontrol prensipleri açısından analiz etti ve problemli alanlar belirlendi. mali işlere ait departmanlardaki tüm ana ve alt süreçleri verimlilik, etkinlik ve kontrol prensipleri çerçevesinde inceledi. Kullanılan yazılımı ekran ve kullanıcı bazında yeterlilik ve fonksiyonellik bazında analiz etti. Belirtilen prensiplere göre problemli alanlar belirlendi. Sistemden veya kullanımından kaynaklanan problemler belirlendi. İşin yapılışı ile ilgili tüm ana ve alt süreçlere ait iş akış prosedürleri önerildi. Sistem ve kullanımı ile ilgili çözüm önerileri ve içeriğinde zaman, kaynak ve aksiyon planları bulunan yönetim raporları oluşturuldu.

  Bu çalışma sonucunda mali işler biriminin işlerliği gözle görülür bir şekilde arttı. Kullanılan sistem çok daha foksiyonel kullanılarak işlemler daha pratik bir şekilde yapılmaya başlandı. Birime bağlı Muhasebe ve Finansman Departmanları arasındaki iş bölümü ve bilgi akışı yeniden yapılandırıldı. Sektörünün en büyüklerinden biri olan şirket, kendi bünyesinde operasyonel ve mali anlamda kontrol fonksiyonunu icra edecek bir iç denetim sistemi ve çalışmalarını daha kurumsal bir ortamda sürdürmesini sağlayacak bir insan kaynakları sistemi yapılanmasını talep etmekteydi.

  Proje ekibi tarafından bu projeye öncelikle şirkete ait tüm firmalardaki operasyonel süreçlerin risk ve kontrol prensipleri açılarından analiz edilmesiyle başlandı. Her bir süreçte potansiyel risk arzeden konular belirlendi. Süreçlerle ilgili iyileştirme önerileri belirlendi. Bu ve benzeri olası risklerin elimine edilmesi açısından iç denetim programı hazırlandı. İç denetim sistemine yönelik olarak tüm prosedürler, iş tanımları, yetki / sorumluluk matrisleri ve organizasyonel yapılanma çalışması yapıldı. Yapının hayata geçirilebilmesi için Aksiyon Planı hazırlandı. İnsan Kaynakları ile ilgili ise şirketin organizyon şeması yeniden belirlendi, personel kademeleri oluşturuldu, performans değerlendirme sistemi oluşturuldu, ücretleme uygulamaları yeniden yapılandırıldı. Kariyer planlaması ve eğitim ihtiyaç planlaması yapılandırıldı.

  Proje sonucunda şirket, mevcut süreçleri ile ilgili riskleri hakkında bilgi sahibi oldu, süreçleri yeniden yapılandırıldı ve ihtiyacı olduğu işlevsellikte ve halihazırda kullanmakta olduğu bir iç denetim sistemi ve tüm organizasyonu dahilinde standart çözümler sağlayan ve performansa göre çalışan bir insan kaynakları sistemi elde etti.

  OPET Petrolcülük A. Ş.

 • Müşteri, ülkenin önde gelen kuyumculuk firmalarından biri olup, mevcut durumda verimli işlemeyen Yönetim Kurulu akışlarının yapılandırılmasına ihtiyaç duymaktaydı.

  Proje ekibi mevcut yönetsel yapıya ait işleyişi ile ortaklar ve operasyonel yöneticiler arasındaki fonksiyonel bağlantı incelendi. Yönetim ve İcra Kurulu’nun yönetim alanları belirlendi. Her bir mercideki pozisyonlar ve pozisyon bazında yetki / sorumluluk dağılımları belirlendi. Her bir merci için toplantı, rapor ve aksiyon planlaması önerildi. Önerilen raporlar, formlar ve dokümanlar tasarlandı. Yönetsel yapıda alınan kararların ne şekilde uygulanacağı ve kontrol edileceği konusunda iş akışları önerildi ve bu iş akışlarına ait prosedürler hazırlandı.

  Proje sonucunda önerilen yapıyı hayata geçiren şirket stratejik ve operasyonel kararlarını verme konusunda daha verimli aksiyon almaya başladı. Alınan kararların uygulama şekilleri ve kontrolü ile ilgili standartlar belirlenmiş oldu ve yapılan toplantı planlaması eşliğinde, yapısı belirlenen merciler vakit ve emek kaybı yaşamadan çalışmaya başladılar.

  Gilan Mücevherat

 • Natural markası ile dondurulmuş gıda pazarında faaliyet gösteren müşteri, bütçe sisteminin oluşturulmasını ve buna uygun olarak hedefleme ve tedarik ihtiyacını gidermek istemekteydi. Bu yönde bir proje yapılmış ve sistemin işleyebilmesi için gerekli organizasyonel düzenlemeler ve prosedür ve işleyişler kurulmuştur.

 • Sektöründe lider ve devamlı bir büyüme içerisinde olan firma, ileride uygulamaya geçireceği Kurumsal Kaynak Planlaması’ndan (ERP) önce, süreçlerinin incelenip daha verimli bir şekilde yapılandırılmasına ihtiyaç duymaktaydı.

  Proje ekibi departmanlardaki tüm ana ve alt süreçleri verimlilik, etkinlik ve kontrol prensipleri çerçevesinde inceledi. Departmanların kendi içindeki ve diğer departmanlar ile olan yetki / sorumluluk dağılımları ve bilgi alışverişi incelendi. Kullanılacak yazılım için süreçsel ve fonksiyonel olarak ihtiyaçlar belirlendi. Şirket yönetimi ve çalışanları da projeye kanalize edilerek, yeni iş akışları, stoklar için kodlama sistematiği, maliyetlendirme ve muhasebe altyapısı belirlendi. Şirketin yapısına ve ihtiyaçlarına göre ihtiyaç planlaması, stok kontrol ve muhasebe sistemlerinin tasarımları yapıldı. İşin yapılışı ile ilgili tüm ana ve alt süreçlere ait iş akış prosedürleri önerildi.

  Proje sonucunda şirket yeniden yapılandırılan süreçlerini oluşturarak hayata geçirdi ve daha verimli bir işleyişe sahip oldu. Kullanılacak yazılıma yönelik ön hazırlıklar tamamlanmış oldu. PricewaterhouseCoopers bu projede şirketin mevcut iş akışlarını ve operasyonunu analiz ederek problemli alanları, verimsiz, etkin olmayan ve kontrolden uzak süreçleri belirledi. Bu süreçler üzerindeki iyileştirme alanları belirlendi. Şirketin mevcut muhasebesel işleyişi ve operasyonu dikkate alınarak, hesap planı, kar / masraf merkezi yapısı, bilgi akışları, yönetim raporları, personel bazında yetki / sorumluluk dağılımları yeniden oluşturularak Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemi’ne (ERP) yönelik tasarım yapıldı. Bağımsız yazılım firması ile bir proje ekibi oluşturularak sistemin uygulaması gerçekleştirildi, tüm kullanıcı eğitimleri sağlandı ve işler halde şirketin ilk yönetim raporları oluşturuldu.

  Proje sonucunda şirket farklı lokasyonlarda bulunan tüm operasyonları hakkında anlık muhasebesel ve maliyetsel bilgiye ulaşabiliyor, tüm gelir / gider ve maliyetlerini kontrol edebiliyor, yönetim raporlarını anlık olarak sistemden alabiliyor ve tüm operasyonunu daha verimli bir şekilde icra edebiliyordu.

  NAKSAN Plastik

 • Kağıt üreticilerine ait derneğin aylık raporlamalarının yapılması.

 • Müşteri, konusunda dünyanın önde gelen firmalarından biri olup, Türkiye ofisi dahilinde mevcut durumda bir takım anlaşmazlıklara ve standart dışı uygulamalara yol açan idari ve operasyonel konuların bir çatı altına alınarak standartlaştırılmasına ihtiyaç duymaktaydı.

  Proje ekibi bu çalışmaya konu olacak tüm başlıkları belirledi. Daha sonra şirket dahilinde bu başlıklarda olan mevcut uygulamaları ve iş süreçlerini inceledi. Şirketin yapısına uygun düşen sektörde ve dünyada diğer örneklerdeki uygulamalar incelendi. Buna göre her bir konu başlığı için alternatifli olarak taslaklar yaratıldı. Şirket yönetiminden bir proje ekibi eşliğinde taslaklar son haline getirildi ve oluşturulan kılavuz kitap bir toplantı eşliğinde şirkete tanıtılarak işler hale getirildi.

  Çalışma sonucunda şirkete yeni giren ve hali hazırda çalışmakta olan tüm çalışanlara yönelik yanlış anlamalara ve standart dışı uygulamalara mahal vermeyecek bir kılavuz elde edildi. Şirket içi uygulamalarda karışıklıklar önlendi. Yanlış gider harcamaları minimize edilerek, şirketin karlılığına katkıda bulunuldu. Müşteri firma son yıllarda hızlı bir büyüme içine girmiş olup, yapılandırmayı düşündüğü satış sisteminin gözden geçirilmesini istemekteydi.

  Proje ekibi öncelikle şirketin tüm satış ve dağıtım yapısına ait organizasyon ve süreçlerini işlevsellik, verimlilik ve kontrol prensipleri açısından analiz etti ve problemli alanlar belirlendi. Son senelerde hızla artan ürün gamı grup ve birim bazında toplam karlılığa etkisi bazında incelendi. Lokomotif ürünler belirlendi. Dağıtım kanalları etkinlik ve karlılık açısından değerlendirildi. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular ve bu bulguların elimine edilebilmesi için gerekli aksiyonların önerildiği Aksiyon Planı oluşturuldu.

  Proje sonucunda şirket, satış ve dağıtımın yeniden yapılandırılması ile ilgili ayrıntılı olarak ne yapılması gerektiği ile ilgili bilgi sahibi oldu ve yapısını bu önerilen akisyon planına göre oluşturdu.

  Reckitt Benckiser Türkiye

 • Satışlarının değerlendirilmesi. Yasaş Yaşar Boya

 • Müşteri firma son yıllarda karlılığının azalmasından dolayı maliyetleri azaltma ve operasyonunu kontrol etme ihtiyacındaydı. Maliyetleri azaltma konusunda düşünülen en yakın alternatif lokasyonları birleştirme yöntemiydi.

  Proje ekibi çalışmaya şirketin tüm organizasyon ve süreçlerini işlevsellik ve maliyete olan etkiler bazında analiz ederek başladı. Tüm lokasyonlarda maliyet artırıcı unsurlar tespit edildi. Ürün bazında karlılık incelendi. Olası lokasyon birleştirme operasyonu için ortaya çıkabilecek kısa, orta ve uzun vadeli maliyetler belirlendi ve bu birleşmeden doğacak maliyet azaltıcı unsurlar ile karşılaştırıldı. Bütçe için ise tüm kar / masraf merkezi yapıları, satış ve ihtiyaç planlaması yapıları tasarlanarak bir yazılım haline getirildi. Tüm kullanıcı ve ilgili personele eğtimler verildi ve uygulamaya geçildi. İlk bütçe uygulamasında da “kontrolör” fonksiyonu üstlenildi.

  Proje sonucunda lokasyonların birleştirilmesi uygulamasından, orta vadedeki maliyet yükünün kazanımlardan fazla olmasından dolayı vazgeçildi. En karlı olduğu düşünülen ürün grubunun zararına satıldığı anlaşıldı ve orta vadede elimine edilmesine karar verildi. Bütçe sistemi ise özellikle satış ve gider kalemlerinin anında kontrol edilip yönetim tarafından aksiyon alınmasına yönelik bir yönetim aracı olarak kullanılmaya başlandı.

  Metemteks

 • Müşteri firma kendi müşterilerine yeni bir yaklaşım ve sistemli bir bakış açısı ile hizmet verebilmek amacıyla bünyesinde bir Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) sistemi kurup tüm operasyonunu birbirine entegre etmeyi amaçlamaktaydı. Bu projedeki amacı da kendi operasyonuna en uygun ERP sistemini seçebilmek için gerekli kriterlerin oluşturulmasıydı.

  Proje ekibi öncelikle şirketin tüm organizasyon ve süreçlerini işlevsellik, verimlilik ve kontrol prensipleri açısından analiz etti ve ERP sistemi işleyişine uygun olarak önerilen yeni süreçleri oluşturdu. Şirketin yapısına ve sektörüne özel olarak kodlama yapısı, satış, kişi planlama takibi, yönetim raporlamaları ve fonksiyon tanımlamaları tasarlandı. Bu tasarıma göre bir ERP sisteminden beklenecek kritik noktalar ve kriterler belirlendi ve rapor halinde şirket yönetimine sunuldu.

  Proje sonucunda şirket yeniden yapılandırılan süreçlerini oluşturarak hayata geçirdi ve daha verimli bir işleyişe sahip oldu. Elindeki ERP Seçim Kriterleri Raporu ile görüştüğü tüm ERP yazılım firmaları ile tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak süreci sonuçlandırdı ve başarılı bir ERP uygulama süreci yaşadı.

  Arslan Gümrükleme