Proje Metodu

Stratejik Planlama ve proje yönetim metodolojisi büyük benzerlikler gösterir. Her ikisinde de belirlenmiş somut bir hedef, hedefe ulaşmak için kullanılacak taktikler ve adımları, bunlara bağlı ihtiyaçlar ve plana bağlı gidip gidilmediğinin durulup aralarda ölçüleceği ve düzeltmelerin yapılıp devam edileceği bir yapı vardır.

İlk yapılacak proje planının hazırlanmasıdır. Proje planında neyin, kimin tarafından, ne şekilde ve ne zamana kadar yapılacağı bellidir.

pic

Projede görev alanların çeşitli türde sorumlulukları olur, kimi doğrudan yapmaktan sorumlu iken, bazıları kontrolünden, diğer bazıları da bilgilendirilme düzeyinde sorumludur.

Proje planındaki her bir adımın gecikmesine ya da aksamasına yol açabilecek her durum proje için bir risktir. Bu risklerde gerçekleşme olasılıklarına ve projenin hayata geçmesini engelleme gücüne göre değerlendirilir, takip edilir ve önlemleri alınır.